+3548539763 info@deniseweber.se

Många hästägare är otroligt noga och duktiga med att räkna sina hästars foderstat. Höet analyseras, salt, mineraler och kraftfoder ges utefter alla konstens uträkningar. Allt för att våra fyrbenta vänner ska må och ha det som allra bäst. Sanningen är nog att hästägare har en mer noggrann diet för sina hästar, än för sig själva.

Förutom att ta foderanalys och göra alla uträkningar som går att göra, finns det andra faktorer att ha i åtanke i vårt vardagliga umgänge med hästen. Saker såsom hästens blick, andning, hårrem och hull. Det sistnämnda går enkelt att att hålla koll på, och det finns en skala att följa!

Varför bör man kolla hästens hull? – Om jag pratar från personlig erfarenhet, efter att ha jobbat i stall i många år och med många olika personer, så är det enkelt sagt för att inte missa hästen som blivit för smal eller tjock. Det har hänt så många gånger att bedömningen ”fet” kommit efter att bara ha tittat på hästen, och hästen har därutefter fått mindre mat. Men vid en närmare hullbedömning har man känt att hästen faktiskt är lite tunn och att minskad fodermängd skulle slutat mindre bra. Eller tvärtom att man tittat på hästen och sagt att den är tunn, men känner man på den så är den faktiskt helt perfekt eller nästan lite i plus-kanten. Här kommer skalan till undersättning. För att undvika eventuella missar.

Skala för att mäta hull:

1                      Extremt utmärglad

1.5                   Mycket mager

2                      Mager

2.5                   Slank

3                      Måttlig/ridhäst-hull

3.5                   Måttligt fet

4                      Fet

4.5                   Mycket fet

5                      Extremt fet

I nästa inlägg går vi lite närmare in på skalan och varje steg, samt bilder som visar hästar i olika hull.

Many horse owners are incredible thorough and good at crafting their horse´s diet. The hay is analyzed, salt, minerals and concentrate feed (grains) are given by all possible calculations. Everything to make sure our four-legged friends are doing and feeling their best. Truth to be told, horse owners probably calculate their horse´s diets more carefully and thorough than they’d ever do their own.  

Outside of taking analyze of the forage and making all possible calculations, there are other factors to have in mind in our daily intercourse with the horse. Things as the gaze, breathing, coat and their body condition. The latter is easy to keep track on and there’s a scale to follow!

Why should one check the horses body condition? – If I speak from my own experience, after many years working in stables with many different people, it’s simply put to not miss the horse that’s either to fat or thin. It has happened way too many times that a horse has gotten the assessment “fat” by just looking at it, and that horse has subsequently been given less food. But when doing a body condition check, that same horse has actually proven to be a little on the thin side, and less food would’ve ended not so well. Or vice versa that a horse has been labeled” thin” after just looking at it, but by closer look that horse is perfect or maybe even a little on the plus-side. Here’s where the scale comes to the rescue. To avoid any possible miss.

Body condition scale/score:

1                      Extremely emaciated

1.5                   Very thin

2                      Thin

2.5                   Slender

3                      Moderate/Riding horse condition

3.5                   Moderately fat

4                      Fat

4.5                   Very Fat

5                      Extremely fat

In the next part we will look more closly on the scale and each step, plus some pictures that shows horses in different body conditions.