+3548539763 info@deniseweber.se

Hemma hos oss på Oddsstaðir har vi oftast mellan 18 och 28 hästar i träning, lite beroende på säsong och arbetskraft. Det betyder att vi har 18 till 28 olika individer med olika personligheter, egenskaper och förutsättningar. Mitt viktigaste jobb som huvudtränare är att se till att ta vara på dessa egenskaper hos varje individ, på bästa möjliga sätt. Hur gör jag det? – Jo genom att uppmärksamma styrkorna varje häst besitter, och respektera deras begränsningar.

Varje uppfödare som avlar hästar vill såklart få fram nästa superstjärna. Varje tränare och hästägare vill att deras häst ska gå så långt som möjligt. Jag står lite mellan två världar. Jag tränar hästar åt gedigna avlare. Varje unghäst jag sätter igång har stora förväntningar på sig, då hingst noggrannt valts ut till just dess mamma. Den har fodrats med omsorg och fått bästa möjliga uppväxt. Självklart vill jag ta denna häst så långt som möjligt och se den lyckas. Mitt jobb är dock att avgöra lite på vilket områden den ska lyckas. Har jag och göra med en häst som ska visas i avel, en tävlingshäst, ridhäst eller en slakthäst…ja för ibland är det även mitt jobb att säga när en häst inte är något att spara på.

Bara för att en häst inte lyfter högt på benen eller har den bästa av extriörer, betyder det inte att den inte har andra styrkor. Den hästen kanske istället har den mjukaste tölten och den mildaste mentaliteten. Kanske det är en häst som skulle springa flera mil utan att tveka, eller som försiktigt bär den lite mer osäkra ryttaren över Islands vackra natur. Bara för att en häst lyfter högt på benen och är exeptionellt vacker, betyder det inte att det är en häst alla skulle njuta av att rida. Alla hästar har sina styrkor, men också sina begränsningar…precis som vi ryttare/människor.

Varje häst kan bli världsmästare, frågan är bara i vad. Älska din häst för dess styrkor och respektera den tillräckligt mycket för att acceptera dess begränsningar.

At Oddsstaðir we usually have somewhere between 18 to 28 horses in training, depending on season and manpower. This means that we have 18 to 28 different individuals with different personalities, characteristics and qualities. My most important job as head trainer is to manage every individual’s qualities in best possible way. How do I do that? – Well by acknowledging the strengths in every horse, and by respecting their limitations.

Every horse breeder wants to breed the next superstar. Every trainer and horse owner wants their horse to make it as far as possible. I am standing somewhere between two worlds. I am training horses for genuine horse breeders. Every youngster I start have big expectations on them, since a stallion has been carefully chosen to it´s (the youngster) mom. They´ve been given the best hay when growing up and they´ve gotten the best possible “childhood”. Of course, I want to take this horse as far as possible and watch it succeed. My job is however to decide in what area it should succeed. Is it a horse that suits in breeding, will it become a competition horse, riding horse or will it end up in the slaughterhouse…yes, sometimes it is my job to decide when a horse isn´t something worth working on.

Just because a horse doesn´t have high leg movements or the best conformation, doesn´t mean it don’t have other strengths. That horse maybe has the softest tölt or kindest mentality instead. Maybe it´s a horse that would run many miles without hesitation, or who would carry the unsecure rider so carefully over the landscapes of Iceland. Just because a horse has high leg movements and a beautiful confirmation, doesn´t mean it´s a horse everyone would enjoy riding. Every horse has its strengths and limitations…just like we riders/humans do.

Every horse can become a world champion, it´s only a question in what. Love your horse for its strengths and respect it enough to respect it for its limitations.