+3548539763 info@deniseweber.se

Måndag! Ny vecka och nya möjligheter inte sant. Måndagar kan ibland kännas lite motiga, segt att komma igång efter en skön helg kanske. Eller så känns måndagen som en nystart, en ny chans att göra något grymt med dessa 5 arbetsdagar som ligger framför oss, eller ja 6-7 arbetsdagar för vem försöker vi lura, vi har ju hästar!

Jag började denna måndagen på hästryggen som vanligt och en sak som jag har börjat ha i bakhuvudet varje träningspass, eller nej det ligger mer som en wide-screen i hela min hjärna med stora tydliga ord, och det är “Du blir BRA på det du TRÄNAR” – Simpelt ellerhur? Något vi hört tusen gånger säkert. Övning skapar mästaren eller övning ger färdighet.

Om vi nu vet detta, att övning ger färdighet, då kanske man ska börja fundera på VAD det egentligen är man övar… För vare sig det är något ‘positivt’ eller ‘negativt’ som vi gör så är det ju det vi övar. Låt oss ta ett exempel: du rider på en evighetslång grusväg, ni vet en såndär som är helt perfekt för att tölta på och kanske ta en liten bus-galopp… Ni förbereder hästen för tölt och kommer fram i tölt. Nästa steg är att fråga sig själv “hur är takten, hur känns hästen i handen, har jag kontroll på tempot?” om svaret är att takten är bra, hästen är mjuk och fin i det tempot vi önskar, så bra, fortsätt! Är svaret däremot att njae nog är det lite passtaktigt och går lite fortare än jag tänkt mig, tygelkontakten känns dessutom lite styv… Ja men då ändrar du något.

I första exemplet, där allt känns bra, så kan vi nog alla vara eniga om att det är något vi vill träna på. Förhoppningsvis är det ett mål att hästen går i takren tölt, i önskat tempo i bra bärighet. I andra exemplet där det däremot inte känns bra, så ska vi inte heller fortsätta lägga tid och energi. Om vi rider 150m i passtaktig tölt med en häst som går emot oss, ja men då har vi ju faktiskt övat en sådan tölt i 150m.

Nu vill jag inte avskräcka folk med detta. Det är inte meningen att man ska tänka “shit min häst va rätt passtaktig igår, tänk om jag förstört nåt” utan jag vill med detta peppa alla att aktivt tänka på VAD man tränar på, och om det faktiskt är det man VILL att hästen blir bättre på eller inte.

Ny vecka, nya möjligheter… Vad ska DU lägga energi på denna vecka? VAD vill du öva på? Vet du detta så är chansen också större för att du kommer dit!

Monday! New week and new possibilities, am I right. Monday’s can sometimes feel a little bit hard, tough to get back to business after a relaxing weekend. Or Monday’s can be your fresh start, you get 5 new work days to do something awesome with, or 6-7 because who are we kidding, we have horses!

I started my Monday on horseback as usual, and one thing I’ve started to have in the back of my mind, or no, it’s more like a wide-screen in my brain with big clear letters saying “you get GOOD at what you PRACTICE” – Simple right? We all know the old saying and probably have heard it about a thousand times… ‘practice makes perfect’.

Knowing this, that practice makes perfect, then we maybe have to think about WHAT exactly we’re practicing. Whether it’s something ‘positive’ or ‘negative’ that we’re doing, then we’re practicing on it. Let us take an example: you’re on a gravel road, you know one of those that just screams “tölt to the end of the world”. You’re preparing your horse for tölt, give the aid and go forward in tölt. The next question is “is the beat clear? Is the horse light on the rein? Is it the tempo I asked for?” if the answer is yes, then awesome keep on going! If the answer is however ‘no’, the beat is rather two-beated, it’s going faster than I want and the horse is quite stiff on the rein….well then you need to change something.

In the first example where everything feels fine, we can probably all agree on that that’s something we’d like to keep on practicing. Hopefully it’s a goal that the horse tölts with clear beat in a good tempo and carriage. In the second example, where it doesn’t feel good however, we shouldn’t keep on putting time and effort into. If we ride 150m tölt with a two-beated stiff horse, then we’ll then we have practiced this kind of tölt in 150m.

Now my goal is not to scare people with this. It’s not the goal that people go “oh no my horse was quite stiff and two-beated yesterday, what if I ruined something”, rather to motivate you to actively start thinking about WHAT you’re practicing and whether it’s something you WANT to make the horse better at or not.

New week, new possibilities… What will you put energy into this week? WHAT do you want to practice? If you know this, then even the greater chances that you’ll get there!