+3548539763 info@deniseweber.se

~English below~

A och B  första bokstäverna i alfabetet... vad har detta att göra med ridning och träning tänker ni? – Jo det finns en övning (och JA detta ÄR en övning) som är fundamental i ridningen, nämligen AB-övningen. Vilket helt enkelt är fram och stopp/halt. Att hästen svarar fram och stopp/halt utan att tveka, är en essentiell grundsten i träningen. Varför? För att detta är förutsättnigen för att senare kunna börja jobba med samverkande hjälper.

Hästen måste alltså svara fram och stopp/halt utan att tveka för att –> vi ska kunna jobba med samverkande hjälper, som är nödvändigt för t.ex–> tölten och dressyrövningar (och “allt” annat också såklart). Om man stöter på problem i någon övning, säg t.ex. skänkelvikning eller övergången från skritt till tölt, så kan man väldigt, faktiskt helt otroligt, ofta spåra tillbaka problemet i just AB-övningen. Hästen svarar helt enkelt inte fram och/eller stopp/halt tillräckligt väl.

Vad kan jag som ryttare göra för att få hästen att svara fram och stopp/halt bättre? Öva så klart! Övning skapar mästaren! Va ärlig… svarar hästen skänkeln som ber honom/henne om att gå fram, samma sekund som du ber, eller 2-10 sekunder senare? En god tumregel är att skänkel/sitshjälp som ber hästen om att gå fram, ska vara som en lamp-knapp, d.v.s. så fort du trycker på knappen så tänds ljuset… alltså så fort du ber hästen om att gå fram, så går den fram. Motsatsen kan man säga är som en volym-knapp, d.v.s. du börjar ge drivande hjälp, så måste du lixom “knacka” eller “krama” en stund innan hästen tar ett steg framåt.
Summan av kardemumma = Tänk att rida fram som en Lamp-knapp. Framåtdrivande hjälp an –> hästen går fram.

Att öva från marken är en bra början, varför? Jo för att från marken har du möjlighet att påverka/inverka med hela din kropp, hur du är placerad i förhållande till hästen, du har även möjlighet att se hur hästen svarar och beter sig.
Hur: Ryttaren är placerad vid eller precis bakom hästens bog. Med tygeln “nere” håller ryttaren tygeln i kors  i handen som är närmast hästen, med två ögglor (om man har en öggla är risken att man klämmer sig om hästen skulle dra iväg) om man har en pisk håller man denna i handen som är längst ifrån hästen. Med tygeln “uppe” håller ryttaren yttre tyglen med handen som är närmast hästen och inner tygel med handen som är längst ifrån hästen, har man pisk håller man denna i handen som är närmast hästen.
Gå fram –> ryttaren lutar sig fram och bjuder hästen att gå fram genom att “bjuda fram” med handen. ryttaren använder ev. ljudmärke t.ex. smacka.  Hästen tar första steget, ryttaren följer.
Stoppa/halt –> ryttaren lutar sig bak, handen följer mjukt (tar i tygeln vid behov), ev. ljudmärke används, t.ex. whoooa. Viktigt att ge efter på tygeln så fort hästen stannat.

När vi kommit upp på hästryggen så använder vi oss av samma princip som från marken.
Hur: Gå fram –> ryttaren öppnar upp handen och ger hästen plats på tygeln att gå fram, mage+bröst aningen fram (“öppna upp mage/bröst”), skänkeln an och ber hästen om att gå fram.
Stoppa/halt –> öron/axlar bak, ryttaren slutar följa hästens rörelser och stänger mjukt handen.

AB-övningar må vara simpelt, men det är lätt att glömma de där simpla sakerna i träningen i jakten på t.ex. den “perfekta” skänkelvikningen, eller de där “klockrena” övergångarna/tempoväxlingarna… Tänk om det är så enkelt som att fokusera lite extra på fram och stopp/halt för att sätta den där tempoväxlingen!

 

A and the first letters in the alphabet…what does this have to do with riding and training you ask? – Well there’s an exercise (and YES this actuallly IS an exercise) that is quite fundamental in the riding, which is the “AB-exercise”. This is simply froward and stop/halt. The horse needs to answer the aids for forward and stop/halt without any hesitation in order to later be able to be “between the aids”.

So the horse needs to answer froward and stop/halt without any hesitation in order to –> later being able to be between the aids, in order to –> toelt, do dressage exercises and “everything else”. Most problems you bump into in for example leg yielding, transitions from walk to toelt van be traced bak to the horse not answering either (or both) froward/stop. I´m not saying that that´s always the case, but surprisingly often!

What can the rider do in order to inprove forward and stop/halt? Well easy, just practice! Practice makes the master. The rider also has to be honest, does my horse go forward/stop the second I ask for it, or does it take a few seconds? A good ground rule is to think of the leg/seat aid that ask the horse to go forward, works like a “on button” as whn you turn on the lights. As soon as you push the button to turn on the lights, the light turns on, same thing when you ask the horse to go forward….it should happen the second you ask for it. The opposite would be a volume-button…that is, you ask the horse to move forward, no response so you have to “squeeze” or knock the horse forward in order to get an answer. To sum it up = think of riding forwad as simply pushing an “on-button”. Aid on=horse moves forward.

Doing the exercise from the ground is always a good start, why? Well since that gives the rider/trainer the possibility to influence the horse with body language, how you position yourself in relation to the horse, you also have the opportunity to see how the horse reacts.
How: The trainer is positioned by the horses shoulder or slightly behind the shoulder. With the rein “down” she holds it with the hand closest to the horse, in cross with two loops (one loop is not recomended considering the risk of injury if the horse were to run off), if a whip is used this is held in the hand that is the furthest away from the horse. With the rein “up” the trainer holds the outer rein with the hand closest to the horse, and the inner rein with the hand furstest away from the horse, if a whip is used this is held in the hand closest to the horse.
Going forward –> the trainer leans forward, use “voice aid” such as “smacking lips” and whip if necessary. The horse should take the first step forward, and the trainer follows.
Stop/halt –> the trainer leans back, take the rein slightly if necessary and use “voice aid” such as whoooa. Important to relax the rein as soon as the horse stops.

When mounted we use the same principles as when working from the ground.
How: Going forward–> the rider opens up the hand and give the horse space on the rein to go forward, “opens up” cheast/stomach (put the cheast and stomach slightly forward), legs on asking the horse to go forward.
Stop/halt–> ears and shoulders back, the riders stops following the horse’s movement and softly closes the hand.

AB-exercise may be an simple exercise, but strangely the simple things are easy to forget in the hunt for more “extravagant” exercises, such as the “perfect” leg yield or speed variation in toelt…what if it is as simple as just focusing a little extra on forward/stop in order to do that perfect speed variation!